Bröstcancerföreningen Rosa finns för dig som är drabbad och för dig som är närstående.

Vi har en grupp med medmänniskor som själva har varit drabbade som finns för dig.

Vi ger stöd och arrangerar olika aktiviteter t ex vattengymnastik, yoga, linedance

och medlemsträffar med olika teman.

Vi arrangerar även två friskvårdshelger under året.

Vi hoppas att just du vill bli medlem eller stödmedlem.

Välkommen till oss.

Rosa har nytt telefonnummer

070-926 69 20

Styrelsen


Ordf Christina Öjenäs ordf.rosa@bcf-rosa.se 070-272 69 93


Vice ordf Annelie Frick anneliefrick1951@gmail.com


Sekreterare Karin Zander karin.z@bcf-rosa.se


Ledamot Maj-Lill Thomasson maj-lill@telia.com


Ledamot Gunilla Tofftén gunillatofften@hotmail.com


Suppleant Pia Westergren piawestergren1@gmail.com


Suppleant Gunnel Eriksson gun.e@bcf-rosa.se


Viktiga telefonnummer

Bröstmottagningen                  0498-26 82 11

Onkologen                                 0498-26 80 22

Kurator Helen Jönsson            0498-26 87 26

Cancerrådgivning RCC           08-123 138 00

Cancerfonden cancerlinjen     010-199 10 10

Sjukvårdsupplysningen           1177


Medmänniskor


Anna Andersson     070-848 36 96 (70-talist)


Camilla Munthe      072-560 64 64 (60-talist)


Eva Gutenwik        070-626 22 63 (60-talist)


Monica Sparby       070-560 49 84 (40-talist)


Dina Nyman           070-275 24 42 (70-talist)


Anna Arvidsson      070-768 81 80 (70-talist)


Therese Bergström 070-247 90 90 (80-talist)


Julia Vestberg        073-963 91 11 (70-talist)


Ansvariga för inköp och försäljning av Rosas produkter är


Annelie Frick         072-251 02 85


Pia Westergren      070-249 92 59


Vi har många fina produkter till bra priser.