Bröstcancerföreningen Rosa är en fristående ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening.


Föreningen finns för dig som är bröstcancerdrabbad och för dig som är närstående samt stödmedlemmar.


Vi har en grupp med medmänniskor som själva har varit drabbade som finns för dig.


Vi arrangerar olika aktiviteter t ex vattengymnastik, yoga, linedance

och medlemsträffar med olika teman.


Vi hoppas att just du vill bli medlem eller stödmedlem.


Välkommen till oss.

Styrelsen


Ordf Yvonne Larsson 073-310 77 38                 info@bcf-rosa.se


Sekreterare Karin Zander 070-552 67 92           gladakarin@gmail.com


Ledamot Lisa Jacobsson 070-352 24 55            lisa_jacobsson@hotmail.com 


Ledamot Gunilla Tofftén 070-279 27 07             gunillatofften@hotmail.com


Ledamot Pia Westergren 070-249 92 59            piawestergren1@gmail.com


Suppleant Ing-Marie Svensson 070-7230393      im.svensson@icloud.com


Suppleant Gunnel Eriksson 070-214 54 30         gun.e@bcf-rosa.se


Valberedning


Åsa Karlsson     073-762 22 96         bengtasa@gmail.com


Christer Eskelin 073-840 82 44         info@canmost.comRevisor

Thomas Gahnström 076-100 65 32    thomas.gahnstrom@transport.se

Revisorssuppleant

Dagmar Johansson  073-647 21 20    daggan@agnus.se

Viktiga telefonnummer

Bröstmottagningen                 0498-26 82 11

Onkologen                                0498-26 80 22

Kurator Helen Jakobsson        0498-26 86 07

Cancerrådgivning RCC           08-123 138 00

Cancerfonden cancerlinjen     010-199 10 10

Sjukvårdsupplysningen           1177