Ingen ska behöva vara ensam med sin cancer.


Vi har en grupp medmänniskor i olika åldersgrupper,

som du kan ringa till om du känner att du behöver tala med

någon som gått igenom samma sak som du går igenom.

Medmänniskor


Anna Andersson     070-848 36 96 (70-talist)


Anna Arvidsson      070-768 81 80 (70-talist)


Camilla Munthe      072-560 64 64 (60-talist)


Dina Nyman           070-275 24 42 (70-talist)


Julia Vestberg        073-963 91 11 (70-talist)


Monica Sparby       070-560 49 84 (40-talist)