Du som är huvudmedlem kan söka ekonomiskt stöd under och efter din behandling.

Styrelsen beslutar om bidrag i varje enskilt fall.