Är du ”mitt i livet” och har drabbats/varit drabbad av bröstcancer?


Kanske är du småbarnsmamma? Försöker du få chefen och kollegorna att förstå din situation? Eller är du egen företagare och försöker få allt att gå ihop? Håller du på med behandlingar eller försöker du "komma igång" efter behandlingar och operationer?


Här finns en grupp där vi träffas och pratar, ger och får råd och tips av varandra samt hittar på riktade aktiviteter för oss. Det är en grupp där vi kan känna att det finns någon som lyssnar och förstår.


Vi som drabbas som "yngre" har en lite annorlunda livssituation än den äldre gruppen kvinnor inom Rosa som är fler och som därmed kanske har lättare att hitta någon med liknande erfarenheter. 


För att ingen ska behöva vara ensam har vi skapat denna undergrupp för oss yngre.


Alla är välkomna att ta initiativ till aktiviteter och träffar i denna grupp! Vi ses digitalt och då det går fysiskt.


Ta gärna kontakt med Marie Hafdell 072-843 52 28 mariehafdell@hotmail.com för mer information.

Vandring vid Östergarn

Digital cancerrehabilitering

CancerRehabFonden är en ideell organisation som samlar in pengar för att finansiera rehabprogram till cancerdrabbade.Vårt digitala program ger dig möjligheten att delta i cancerrehabilitering och träffa andra cancerdrabbade, utan att behöva resa. Du kan i lugn och ro vara med hemifrån.


Detta upplägg passar dig som har datorvana och är bekväm med den teknik som används vid digitala möten.

För dig som deltagare är programmet kostnadsfritt. CancerRehabFonden står för kostnaden på 5110 kr per deltagare. 


Vårt program riktar sig till dig som är färdigbehandlad. Även du som har kronisk cancer är välkommen att ansöka (då gäller inte kravet om färdigbehandlad). Det ska ha gått ca 6 månader mellan avslutad behandling och startdatum för rehabprogrammet.


Datum och tid

Datum: den 23-27 september 2024. Tid: 08.30-12.00 (varje dag).
Utförare: CancerRehabFonden finansierar rehabplatserna. Själva programmet utförs av Medlefors Folkhögskola.


Programmets innehåll

Fjärrundervisning via Microsoft Teams varje dag mellan 08.30-12.00. Dagarna varvas med föreläsningar, fysisk aktivitet och gruppsamtal med legitimerad psykoterapeut. Den fysiska aktiviteten är medicinsk yoga och tabata. Föreläsningarna handlar om "Hjärnan, stress och fatigue", "Mindfulness som metod för att hantera stress och oro" och "Bästa kosten för hälsan, finns den?". 


Om du anmäler dig och får en plats så förväntas det att du närvarar alla fem dagarna.


Ansökan görs på https://ansokan.cancerrehabfonden.se/


Ansökan är öppen från den 16 maj kl 11 till den 7 juni kl 11. Du skickar in din ansökan digitalt via vår webbplats. Du behöver inte bifoga några intyg utan beskriver kort din hälsosituation.

Om du har frågor om din ansökan kontakta CancerRehabFonden på info@cancerrehabfonden.se eller 08-522 001 00 (telefontid mån-fre 9-12). 


Gå in på Cancerrehabfondens hemsida, där finns all information.